Niemand thuis

De wind jaagt wat huisvuil
Langs de gevels van de stad
Roemloos einde van een reis
Wie een huis heeft gaat naar huis
Het is moeilijk hier te blijven
In weinig meer dan dorst alleen
De stad is dicht
Gaat morgen laat weer open
Komt hier naartoe gekropen
Met een waarheid waar niemand nu op wacht

Vergetelheid huist
Waar de lichten gaan doven
De donkere zijde van het jaar
Een hond jankt in de verte
De soundtrack van de nacht
wie het hoort, neuriet onontkoombaar mee
Niemand wil het horen
Deze waarheid waar niemand nog op wacht

Waar zijn ze nu?
Waar zijn ze gebleven
De vrienden voor het leven
Ze geven een voor een niet thuis vannacht.

Reddeloos alleen
Schepen zonder haven
Jagers blijken meer en meer de prooi
Allang niet meer op jacht
naar de gedroomde avonturen
De man met de hamer
Vraagt het houten hoofd ten dans
Maar niemand wil het horen
Deze waarheid waar niemand nu op wacht

Waar zijn ze nu?
Waar zijn ze gebleven
De vrienden voor het leven
Ze geven een voor een niet thuis vannacht