Zeg maar niets tegen mij vanavond

De kroeg is vol ik zit alleen
En zou graag zien dat dat zo bleef
Zit niet verlegen om een praatje
Of denk je dat ik me verveel

Er was zoëven al zo iemand
Die kwam vertellen dat alles went
En dat ik tegenslag moest zien
Als iets waarvan je sterker wordt

Sorry maar ik werd echt woedend
Het werd me allemaal te veel
Al die goedbedoelde raad
Schiet hopeloos te kort

Zeg maar niets tegen mij vanavond
En laat me maar alleen
Er is niets dat jij kan doen vanavond
Het ligt niet aan jou
Heus, het ligt niet aan jou

Tegen beter weten in
Hoop je dat er iemand komt
Die jou begrijpt en zonder woorden
Hier straks naast je zitten gaat
En die als jij iets zeggen wil
Zijn arm om je schouders legt
En daarna met een handgebaar
De glazen nog eens vullen laat

Zeg maar niets tegen mij vanavond
En laat me maar alleen
Er is niets dat jij kan doen vanavond
Het ligt niet aan jou
Heus, het ligt niet aan jou